Десетдневка на гимназията


ПЛАН - ГРАФИК

 за провеждане на десетдневка на гимназията по случай

160 години от смъртта на Константин Фотинов - 19-24 ноември

Събитие

Дата и час

Място на провеждане

Отговорник

1.

Театрална постановка „Маминото детенце“

19.11.2018 г.

13,15 ч.

 

 

2.

Състезание по програмиране за ученици от специалност ПО и ПП в 2 групи: 9 и 10-12 клас

20.11.2018 г.

14,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, зала 205

П. Петров

Г. Митева

3.

Състезание по Асемблиране на РС с ученици от 11 клас

21.11.2018 г.

14,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, зала 215

Хр. Бурмова

Ил. Атанасова

4.

Състезание по бързо писане „Десетте най- бързи пръста“

21.11.2018 г.

14,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“

П. Петров

Г. Митева

5.

Състезание по чертане с ученици ои 9 „а“ и 10 „б“ клас

21.11.2018 г.

14,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“

К. Севова

М. Сивова

6.

Състезание по ЕРСИПЕ с ученици от спец. ВЕИ

21.11.2018 г.

14,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, кабинет 10

Н. Шопова

Е. Димитрова

7.

Състезание по Ардуино за ученици от 8 клас

22.11.2018 г.

14,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, зала 205

П. Петров

Г. Митева

8.

Състезание по Роботика с ученици от 8 а, 8 б и 8 г клас

27.11.2018 г.

10,20 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, фоаето пред учителска стая

Ст. Джигарова

М. Станева

9.

Поднасяне на венец пред паметника на Фотинов

29.11.2018 г.

09,00 ч.

Паметника на Фотинов в двора на гимназията

Директор

10.

Среща на ученици с твореца Бухчев

29.11.2018 г.

11,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, зала 205

П. Петров

В. Фотева

11.

Представяне на филм, посветен на историята на гимназията пред ученици от 8 и 9 клас

29.11.2018 г.

11,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, ДНА

Директор

12.

Представяне на филм, посветен на авиацията и авиационната техника в България

29.11.2018 г.

11,00 ч.

ПГЕЕ „К. Фотинов“, учителската стая

Директор