Дигитален хуманизъм - що е то?

Ако всеки от нас има своя истина, то ще загубим ли своите ценности? 

      В края на месец октомври 2023 г. имахме удоволствието да присъстваме на едно интересно събитие  - доклад на д-р Анита Айхингер, директор на Градската библиотека във Виена, на тема „Войната срещу ерозията на истината“. Срещата бе по инициатива на Посолството на Австрия в България и почетния консул доц. д-р Радостина Иванова – Мишинева, а домакин бе Регионална библиотека „Пейо Яворов“. 

      Д-р Айхингер ни сподели какво е дигитален хуманизъм и колко е важно в бързоразвиващия се технологичен свят регламентиране както в интернет пространството, така и на изкуствения интелект и начина, по който се използват. Дигиталният хуманизъм поставя човека в центъра на развитието на технологиите. Дигиталното пространство трябва да е място, на което да пренесем човечността, съпричастността и демократичното общество. Докладът представи ролята на институциите като библиотеките за дигиталния хуманизъм, включително чрез насърчаване на медийна компетентност и критично мислене за противодействие на дезинформацията.  

      Нерагламентираното изполване на лични данни чрез приложения, уебсайтове, дори изкуственият интелект, включително ChatGPT бяха тема на презентацията. И все пак силен фактор срещу изкуствения интелект са изкуството и творческото мислене. Човек използва своето въображение и лични творчески идеи за разрешаването дори на ежедневни проблеми. Не винаги мислим в определени правила и се съобразяваме с точен алгоритъм, както е при AI. 

      На събитието с д-р Айхингер се запознаха Веси Фотева – училищен библиотекар, Теодора Тодорова – учител по български език и литература и немски език и едно свежо попълнение към екипа на гимназията Теодора Бързева – учител по български език и литература. 

      От името на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ г-жа Теодора Тодорова, учител по български език и литература и немски език, поднесе подарък към Градска Библиотека Виена/ Wienbibliothek im Rathaus – копие от едно ценно списание, чийто брой в оригинал притежаваме и съхраняване с огромна грижа във Фотиновата библиотека. Това е четвърти брой на списание „Любословие“ от 1844 г. Автор и издател на първото българско списание е патронът на Професионална гимназия по електротехника и електроника – Константин Фотинов. Д-р Айхингер прие сърдечно и с благодарност нашия подарък, а в придружаващото писмо г-жа Градишка, директор на гимназията, сподели, че библиотеката като институция не е отживелица, тя има място в съвременния високотехнологичен свят и е важно всички ние да полагаме усилия в опазване на общочовешките ценности. 

През 2023 година Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ отбелязва 140 години от създаването на първата училищна библиотека в Бургаска област – Фотиновата библиотека. Библиотеката притежава книги с историческа стойност освен на български език и на френски, немски, английски, даже латински език. През 1882-1883 учебна година се поставя начало на училищната библиотека, която и до днес пази духа на времето, заразява със силен  ентусиазъм, възпитава в родолюбие и широк поглед към света.