Други

Във връзка със зачестили случаи на насилие и инциденти в училищата и проведена съвместна среща с представители на Национално сдружение на общините в Република България, Омбудсмана, МОН, МТСП, МЗ, АСП и ДА за закрила на детето се предлага подобряване на координацията между всички държавни и общински институции.