Една ситуация. Две възможности за реакция.


Една ситуация. Две възможности за реакция. 

След това идва ред на начина, по който приемаме това, което ни се случва.

Не е въпросът какво ти се случва, а как реагираш на това, което ти се случва. 
Пребройте хубавите неща в живота си, докато другите изреждат нещастията си. 
Огледайте се за позитивното в този момент. Дори да трябва да търсите дълго, то съществува.
 
За никого от нас не е лесно в тази ситуация. Нека признатата нужда от помощ, бъде проява на сила, а не приемана за слабост! 
 
Учители, ръководство и училищен психолог са на разположение за подкрепа и съдействие!