Електрически машини и апарати

Специалността "Електрически машини и апарати" дава на учениците необходимите знания в областта на видовете, устройството и действието на електрическите машини, трансформатори и апарати. 

Целта на обучението е на базата на тези знания и умения да се усвоят и съвременните начини за управление, защита и контрол на действието на електрическите съоръжения. Знания се усвояват и за производството и ремонта на различни машини и апарати. Практическите умения са насочени за направата на различни електрически инсталации, ремонта на трансформатори и асинхронни двигатели.

Срок на обучение - 4 години.

Завършилите придобиват:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация

Професионална реализация:

Завършилите 12 клас придобиват квалификация по професията електротехник III-та квалификационна степен и могат да работят във всички фирми с дейности, свързани с производството и поддръжката на електрически инсталации и съоръжения.