Електродомакинска техника

Електродомакинска техника

Лабораторна практика ел.измервания
Електротехническо чертане
Обработка на материалите
Икономика
Общометална практика
Механика
Електроника
Електроенергетика
Електротехника
Електротехнически материали
Електрически готварски печки
Машини за почистване
Миялни и перални машини
Учебна практика по специалността
Преносими битови уреди
Електронагревателни уреди
Материали и градивни елементи
Лабораторна практика ЕМА
Електрически машини и апарати
Електромонтажна практика
Електрически инсталации