Заседания

Заседание на Обществения съвет на 5 септември (сряда) 2018 г. от 15:00 ч.

Дневен ред:

1. Съгласува училищния учебен план.

2. Финансов отчет от директора.


Училището

Специалности

Контакти