Извънкласни дейности

Гимназията работи последователно в посока постигане на няколко от поставените осем цели на хилядолетието. Практиката до момента включва дейности и в урочната, и в извънурочната работа с учениците от всички класове. Тематичните единици, свързани с първата цел - „Преодоляване на крайната бедност и глада„ са заложени в часовете на класа, както и в часовете по Човек и общество и Свят и личност. Най-вече в посока благотворителност се работи от членовете на ученическия съвет, класни ръководители и ръководството в съвместни инициативи с училища от града, както и периодични инициативи на отделни класове за подпомагане на крайно нуждаещи се деца от училището и от Домовете за деца, лишени от рoдителски грижи. Съвместни инициативи по първата цел провеждаме и с БЧК. В часовете на класа и чрез други срещи, учениците се запознават с процесите на интегриране на страните членки към ЕС и с основните човешки права, както и действащото законодателство в тяхна защита, с правилата на етикета и протокола за успешно развитие на бизнеса. По този начин гражданската им позиция се формира още в училищна възраст. За това спомага и „Хор за патриотични песни“, единствен в професионална гимназия в страната.

Име *: 
Телефон *: 
Имейл *: 
Вашето запитване *: