Иновативни методи на преподаване

Проект "Иновативни методи на преподаване на английски език", номер 2016-1-BG01-KA101-022988 по програма "Еразъм +", Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани, сектор "Училищно образование".
 

Главните цели на настоящия проект са: усъвършенстване на преподаването и обучението на учителите по английски език; усвояване на нови методи за преподаване; повишаване на творческите умения и културна осведоменост. Проектът е насочен в следните сфери: наука и образование, нови технологии и иновации, сътрудничество и култура. За изпълнение на главните цели сме формулирали специфични цели в областта на чуждите езици: достигане на комуникативна компетентност чрез творческо преподаване и учене на английския език, надграждане знанията за езика.

Презентация на проекта