Информация

Резултати от селекцията на учениците - виж прикачения файл


Резултати от входен тест по английски език - виж в прикачения файл


Входен тест по английски език за подбор на участниците - 27 ноември 2018 г. след 7-ми час 13:50ч.


Представяне на заявления за кандидатстване от ученици на електронната поща на проекта erazmuspgee@gmail.com - краен срок 31 октомври 2018 г.