Информация

 

Среща с родители и ученици - 19 юни 2019, 17:30 часа


Родителско-учителска среща - 7 март 2019 г. стая 108, 18:00 часа.


Сбирка на учениците по проекта 06/02/2019 - зала 205


Електронна поща на проекта: erazmuspgee@gmail.com


Резултати от селекцията на учениците - виж прикачения файл


Резултати от входен тест по английски език - виж в прикачения файл


Входен тест по английски език за подбор на участниците - 27 ноември 2018 г. след 7-ми час 13:50ч.


Представяне на заявления за кандидатстване от ученици на електронната поща на проекта erazmuspgee@gmail.com - краен срок 31 октомври 2018 г.