История


В настоящата историческа справка са използвани летописните книги на училището, снимков и архивен материал, съхраняван в училищната библиотека и Държавния архив в гр.Бургас. Извършена бе събирателска и изследователска работа от учениците със съдействието на Окръжния държавен архив и Историческия музей в града.
Историческата справка е представена по следната хронология:

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БУРГАС ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКА ВЛАСТ; УЧЕБНОТО ДЕЛО ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК; ГИМНАЗИЯ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” В ЕПОХАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА; ОТ СПТУ ДО ПГЕЕ;ПРИЛОЖЕНИЯ.

 

Подготвил: Мария Кирякова
подробна информация прочети в приложения файл

 История на гимназията