Коменски

Секторна програма "Коменски" е насочена към първата фаза на образованието - от предучилищна и начална до гимназиална степен. Участници в нея са ученици, учители, ръководни и административни кадри, НПО. Участието в програмата допринася за повишаване качеството на училищното образование и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, една от които е ИНДИВИДУАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. 

През 2012/2013 учебна година трима колеги от гимназията посетиха Европейска страна по тази секторна програма и проведоха курс за обучение по конкретна тема:
Венета Терзиева - учител по английски език;
Евелина Ганчева - главен учител по информатика и ИТ;
Таня Джигарова - учител по професионална подготовка.