Креативност и новаторство в класната стая

Приключи мобилността по проект „Креативност и новаторство в класната стая“, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, сектор Училищно образование, № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000073306. Учители от ПГЕЕ „Константин Фотинов“ град Бургас проведоха обучения в Барселона, Испания и Амстердам, Нидерландия.

Участието в структурирани курсове допринесе повишаване качеството на преподаването и ученето чрез насърчаване използването на нови технологии и иновативни методи на преподаване, укрепване уменията за участие в различни сфери на гражданското общество, както и развиване на социалните и между културните компетентности, критичното мислене и медийната грамотност.

Обученията и курсовете са организирани и се проведоха съвместно с партньорската организация Teacher Academy със седалище във Валенсия, Италия. По програма учителите проведоха и културни визити в Харлем и Заандам, Нидерландия.

В курса „Social Media in the Classroom“ в Барселона двама учители повишиха квалификацията си чрез усъвършенстване на цифровото им образование. Те придобиха умения за използване на различни социални медии в класната стая; за управляване на групи, комуникиране и споделяне на материали; за създаване на списъци по различни теми, за споделяне и вграждане на видео и списъци за възпроизвеждане; за управляване на виртуална класна стая, за комуникиране с ученици и родители; за предлагане задачи и упражнения чрез социалните медии; за разбиране на етични въпроси и какви умения са необходими за управление на настройките за поверителност за безопасно използване на социалните медии.

Вторият структуриран курс „Soft Skills for Strong Teachers“ в Амстердам помогна на четирима учители да придобият следните умения: подобряване и улесняване комуникацията и активното слушане; насърчаване на мотивацията; прилагане принципите на лидерство и сътрудничество; повишаване креативността и уменията за решаване на проблеми; фокусиране върху емоционалното съзнание за подобряване на публичното говорене; практикуване на методи за релаксация и даване на съвети за създаване на по-добър баланс между работата и личния живот.

Двата структурирани курса имат и друга цел – да повишат репутацията на гимназията в работата по международни проекти. „Искаме да убедим обществеността – в това число ученици, родители и работодатели, че учейки през целия живот, човек придобива нови знания, умения и опит в желаните от него области, които впоследствие спомагат за успешна реализация на пазара на труда“, казват от ПГЕЕ „Константин Фотинов“. Мероприятието ще бъде признато за вътрешна квалификация на учителите, които ще прилагат наученото в бъдещата си работа и обучение на учениците по общообразователна и професионална подготовка, защото „Иновативните учители са в основата на успяващите ученици“. Разбира се, преподавателите ще споделят опита и с колегите си от гимназията. Придобите знания и умения ще бъдат споделяни в часовете с учениците и в часовете по занимания по интереси, което ще подсигурява устойчивост на проекта във времето. А незабравимите спомени от с испанската и холандска култура, традиции, обичаи и кухня остават за цял живот.

Тази публикация е финансирана от Европейски съюз чрез европейски средства по програма „Еразъм+“ и отговорност носи единствено Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ гр.Бургас.

Публикации:

https://chernomorie-bg.com/post/uchiteli-ot-pgee-se-obuchavaha-po-proekt-v-ispaniya-i-niderlandiya-3037