Майски празници


Това е месецът, богат на бележити дати – Ден на труда, Ден на храбростта, Ден на ученическото самоуправление, ден на Светите братя Кирил и Методий, Ден на випускника, Ден на славянската писменост и култура. Ежегодно учениците и учителите от Професионална гимназия по електротехника и електроника  „Константин Фотинов“  със свои инициативи превръщат тези дни в празнични, насърчаващи и възпитаващи духовността, родолюбието, признателността, толерантността, националната принадлежност и гордост. 

     Моментното състояние – извънредното положение, постави всички ни в ситуация не позволяваща  провеждане на мероприятия , но това не е пречка да отбележим дистанционно паметните дати. Всеки учител, в рамките на месеца, с подходящи инициативи, виртуални събития, презентации, уроци и др. ще отбележи забележителните дати и ще се създаде празнична атмосфера за всички ученици и родители.

     Чрез съвместно решение на педагогическия и ученическия съвет се определят пет тематични инициативи посветени на събитията в месеца:

 1.  ВИРТУАЛНА ФЛОРА , ПОД  НАСЛОВ  „КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА“ –  инициативата е на учениците от VIII в клас със специалност  “ Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ и е посветена на традиционното отбелязване на цветното изложение в началото на м. май.

     Ученици, родители, учители и приятели на гимназията до 28.04.2020 г. изпращат снимки. Комисия ще ги оцени и класира.  Композицията ще се качи в Ютуб, Фейсбук. Отговорници са К. Караушева, зам.-директор,  комисията  „По естетизация и украса на училището“ и  Н. Вълкова старши учител и класен р-л на VIII в клас.

Други инициативи  посветени  на  иницшативата:

-  VIII д клас - презентация посветена на 1-ви  май и честване деня на труда и международната работническа солидарност;

-  VIII а клас  - филм "Пътят на буквите";

-  Х б клас - Виртуално посещение на Флора Бургас - филмче, направено с кадри и снимки от минали години.

-  Елена от 11 б клас презентация.

 1. „ПАТРИОТИЗМЪТ НА ФОТИНОВЦИ“ – тематичният  ден е посветен  на 6-ти май  - Гергьовден, Ден на храбростта.

     Ще бъде направен промо филм за традициите и храбростта на българите, за втори Гвардейски оркестър, четвърти Гвардейски отряд и училищния Хор за патриотични песни.

Филма ще се качи в Ютуб, Фейсбук, местни телевизии. Отговорници са Галя  Митева учител и старши учителите Д. Радева, В. Цветков и Н. Драгиев.

Други инициативи посветени на инициативата:

 • IX а клас – презентация;
 • XII а клас - импровизиран час на класа на 05.05 с презентация за Деня на храбростта;
 • VIII а клас - клип и презентация за 'Ден на храбростта и българската армия";
 • Х а клас - изготвяне на презентация по случай Деня на храбростта и Гергьовден;
 • IХ г клас - посещение на Военно-историческия музей във Варна –
 •  http://www.militarymuseum.bg/Pages/Virtual/virtual.html

Музеят предлага онлайн приложения на следните теми:  "Моите предци";  "Онлайн игра ";  "Чети с нас". Мероприятието ще се проведе на 29.04. в часа на класа;

 • XI а клас - изготвяне на електронни постери.
 • XI б клас - презентация от Борис, командир на гвардейския отряд.
 1. „ТИ МОЖЕШ“  - инициативата е на Ученическия съвет и е посветена на  9-ти май - ученическо самоуправление.

     В петък  8 май ученици ще изпълняват ролята на учител в следните часове:

Бедросова -  ученикът  Диян  Неделчев от 10 г клас ще проведе урок по немски език в Тиймс, 3 час.

Шопова - 9 в  клас „Електротехника и електроника“- 4 час. Тема „Работа, мощност, енергия на електрически ток“. Ще я представят трима ученика- Кирил Гешев, Кристиян Димитров и Станимир Стефанов. Дадени са насоки към тримата ученика за направата на урока и представянето му.

Съвместен урок с  Пламен Михайлов асансьорен техник по предмета ЗИП- Устройство на асансьори и подемници. Темата е „Устройство на хидравличните асансьори“.

Ивка Стоянова – 10 б клас, ученици разработват  и представят урок "Радиоактивност" - 5час.

Г. Филисян - Васил Бруков 8а /4-ти час/ и Добри Илев 9г /5-ти час/. Часовете са по география и икономика.

Кари Иванова -  Тема на урока" Окръжност, описана около триъгълник. Упражнение."

8 а клас - Мартин Киров

8 б клас - Станислав Димитров

8 г клас - Станислав Стамов

С. Добрева -  2-ри  час с 8 б клас - учител по Английски език ще бъде Ивайло Арабаджиев.

Атанасова и Бурмова -  в часовете по учебна практика темата  “ Асемблиране“ на своите съученици ще представят:  

  Андрей , Валентин , Иво , Петър и Станислав  от 12 а клас  ;

  Димитриос , Ивайло , Стилиян и Хабибе от 12 в .

Терзиева -  Станислав Стамов от 8 г клас ще предаде урок по английски език.

М. Стоянова – 2-ри  час 10 а презентация по математика ученик Николай Радев.

К. Стойкова – 6-ти час с VIII г клас ученическо самоуправление.

Джигарова -  на 11.05. – 5-ти час  по Роботика с X а клас Николай Радев ще бъде заместник на учителя.

Ганчева - XI б клас -практика Уеб дизайн в Teams. Йован Атанасов ще бъде "учител" и ще обясни в рамките на 20 минути как е разработил сайта. Съдържанието на урока включва:

 1. избор на тема.
 2. Софтуерен продукт – предимства и възможнасти.
 3.  Конструиране и навигация в сайта.
 4. Визия и връзки между компонентите.

М. Станева – 9 а клас Петьо Костов и в 9 д Георги Георгиев. Часовете са по математика съответно 4 и 6.

П. Петров – 3-ти и 4-ти часове по БЕЛ ученикът П. Петров от XI б клас ще е учител. 

Бурмова – Елена от XI б клас 5-ти и 6-ти час  ще е учител в часовете по ЗБУТ.  

Л. Григорова - Галин Стоянов от XI в клас, 4-ти учебен час ще е преподавател по английски език.

Е. Димитрова - Петър Симеонов Стоянов от 9 "Д" клас, 3-ти час ще е учител по предмета  ЕГЕ теория.   

 1. „ЗАЕДНО В ЧАС“ – инициативата е на училищния психолог Ив. Вулова и старши учителя по биология Д. Михайлова и е посветена на 11-ти май – Равноапостоли Кирил и Методий.

     На 11 май ще се проведе Бинарен съвместен урок  в Тиймс от учителя  по биология г-жа Михайлова и училищния психолог  г-жа Вулова.

Други инициативи:

С. Добрева - 11 май - Дискусия, проведена в часа на класа.

Терзиева - 11 май- дискусия

Драгиев – презентация от Илиян и Елена.

Н. Вълкова -  в часовете по БЕЛ есе по морален проблем „Силата на словото“ и „Писмеността и съвременните технологии“. Презентация за Старобългарската книга.

 1. „СЪСТЕЗАВАЙ СЕ“ - инициативата е на учителя Петър Росенов Петров и е посветена на 24-ти май – ден на българската просвета и култура и славянската писменост.

     На 23 май онлайн ще се проведат:

 Състезанието „Бързо писане“ на български език при спазване на всички правописни норми.

Състезанието „ Управление на  роботи“  роботите ще са инсталирани в училище и ще се управляват от вкъщи.

Конкурсът Виртуален  „Кибер Празник“. Времето на социалната изолация все повече ни напомня, че кибер-пространството навлиза в нашето ежедневие. Досега хората винаги предпочитаха да пътуват десетки, стотици, а дори хиляди километри, за да пътуват заедно, но в условията на глобалната пандемия от COVID-19, това не е безопасно, а в някои случаи дори е и невъзможно, поради въведените ограничения. Именно дигиталните технологии и технологиите за виртуална реалност могат да помогнат донякъде със заместването на физическото присъствие на различни празници, като по този начин все пак ние можем да празнуваме със своите близки, приятели и общности. Целта на този конкурс е да съберат  идеи и прототипи на технологични предложения за празнуване на различни празници - както лични и семейни, така и важни обществени празници като 1 май, 6 май, 24 май и др.

Идеите и разработките ще  се изпращат до 31.05.2020. След този срок специална комисия ще отличи най-добрите.

Други инициативи:

- учениците от 12б клас ще изготвят презентация на тема :" Випуск 2020 през погледа на 12б".

VIII а -  филм "Пътят на буквите"

X а -  учениците от 10 б клас  ще подготвят поздравления за учителите си.

VIII клас – старши учителя Св. Янкова организира конкурс за презентация или клип. Конкурсът е за 8 клас, а жури ще бъдат ученици от 9 б клас. Учениците от 9б ще имат и задача да изготвят шаблон за грамоти и благодарствени писма, които да изпратим до участниците и техните родители.

XI а -  24 май- презентация.

XI б клас - презентация от Елена и Дилян.