Мобилност в Германия

В тази категория ще видите снимки от мобилността в Шкойдиц, Германия по проект "Стъпка по стъпка, код след код - успешен дизайн" за периода 24.06.-15.07.2017 г.