Ново време - нова класна стая

Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани, сектор Училищно образование“ на тема: „Ново време - нова класна стая“, рег.номер 2018-1-BG01-KA101-047014.

Двуседмичното обучение на тема „ИКТ за учители“ беше организирано перфектно от организацията English Matters и се проведе в Тринити Колидж, Дъблин, Ирландия.

Венета Терзиева, Силвия Добрева и Ирина Грудева, учители по английски език и Евелина Ганчева – главен учител се включиха в структуриран курс на тема „ИКТ обучение за учители“.  Интензивната програма на курсовете включваше ежедневно обучение в 3 модула по 2 учебни часа и приключваше в 15:00 часа.  Всички участници бяха разпределени в интернационални групи за индивидуална работа с цел обмяна на опит и повишаване на езиковите компетенции на участниците. След приключване на учебните часове преподавателите разработваха самостоятелно продукти, които в края на обучението си представиха по работни групи. Всички участници от ПГЕЕ „К.Фотинов“  са получили своите сертификати за 60 часа обучение с оценка: Отличен.

„Обучението ни беше на високо европейско ниво в Тринити колидж, Дъблин, който е създаден през 1592 година. Въпреки натоварената учебна програма успяхме да се докоснем  и до историята, културата, бита и красотата на Ирландия.  Посетихме библиотеката в колежа, създадена преди 300г.,  където се съхранява книгата „Book of Kells“, за която се предполага, че е създадена през 800 г. сл. хр. През почивните дни беше организирана образователна екскурзия до Килкени, Глендалоу и скалите Мохер. Успяхме да видим и голяма част от замъците, паметниците, музеите, парковете и разбира се, пъбовете в тази очарователна страна.“, споделиха участниците в мобилността.

Тепърва предстоят мероприятия за споделяне на опита, придобит от обученията. През есента ще бъдат направени обучения на колеги и открити уроци. Вече е започнала работа по създаването на информационна книга за научените програми за обучение и тяхното използване в час чрез практическо им приложение.

Линкове:

вестник Фактор

сайт Черноморие

Продукт от обучението на групата учители:

https://view.genial.ly/5be14d8e6fb42d463ec23555/ikt-copys://view.genial.ly/5be14d8e6fb42d463ec23555/ikt-copy