Обучение за ИТ кариера

НП „Обучение за ИТ умения и кариера", модул 1

Десетокласници могат да кандидатстват за обучение по професия „Приложен програмист“ по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“.


Срокът за регистрацията на кандидатите е до 09 октомври 2023 г. на адрес:  https://forms.gle/PxYZmLZmKwv92ni37

Сформирането на групите от ученици ще става след входящ тест за допускане на регистрираните кандидати, който ще се проведе на 15.10.2023 г., с възможност за резервна дата на 22.10.2023 г. Системата ще е отворена от 10:00 до 16:00 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на 1 час.

За това обучение могат да кандидатстват ученици в 10. клас, през учебната 2023/2024, от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Обучението ще е в 5 училища-центрове - към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец и Технически университет - София, Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет - София, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

Обучението е безплатно. На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път, храна и нощувка.

Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии и потребностите на ИТ бизнеса. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя.

Обучението е със срок от три години, като всички завършили ще получат професионалната квалификация "Приложен програмист".

Партньори на Министерството на образованието и науката по програмата са БАСКОМ - Българска асоциация на софтуерните компании, БАИТ - Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер - Клъстер информационни и комуникационни технологии и компании от бранша, и Българската аутсорсинг асоциация.

За повече информация: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Снимки в галерия.

https://chernomorie-bg.com/post/pgee-konstantin-fotinov-v-burgas-startira-obuchenie-po-programirane-za-uchenici-v-10-klas-5486 

https://chernomorie-bg.com/post/v-pgee-burgas-za-vtora-godina-shte-obuchavat-programisti-9262