Откриване на учебната година


Уважаеми ученици и родители, откриването на учебната година ще започне на 15 септември в 9:00 часа в двора на гимназията за учениците от VIII клас.

За останалите ученици ще се проведе час на класа.

Във връзка с предприетите мерки за началяване на рискове от предаване и ограничаване разпространението на COVID-19 присъствието на външни лица следва да бъде ограничено.