Подарък от фирма Salex


Гимназията получи награда от фирма Salex. Специално за випуск 2018.