Подкрепа за дуалната система на обучение

 

Първи прием на паралелка по дуална система на обучение

Новост в гимназията през настоящата 2020/2021 г. е прием на ученици във форма на обучение – обучение чрез работа (дуална система на обучение). Те се обучават по специалността „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, професия „Електротехник“. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство и договори между работодатели и училището. Обучението включва практическо обучение в реална работна среда и обучение в гимназията като в XII клас процента на практическото обучение е много по-голям от обучението в училище. Това дава възможност на учениците да придобият професионални умения, чрез които веднага след завършване на обучението си да започнат работа по специалността.

Като родител избрах дуалната форма на обучение за своето дете, защото дава по- голяма възможност за реализация за в бъдеще. Предимствата на такова обучение са много и най-вече за самите учениците. В тази форма на обучение учениците получават висококачествено професионално обучение и придобиват практически опит. В резултат на това те излизат подготвени за пазара на труда“, сподели г- жа Марияна Кацарова, майка на осмокласника Кирил Кацаров.

Дуалното обучение ще се осъществява в тясното сътрудничество с асансьорните фирми в града, които заявиха своята подкрепа. През месец август бяха сключени споразумения с фирмите „Балкан Лифт“ ЕООД, „Асансьорен сервиз- Поморие 2“ ООД, „Лифт М“ ЕООД, ЕТ „Лифт 3- Атанас Митев“, „Амко- 2“ ЕООД, ‚Агема БГ“, Елева Инженеринг ООД, „Димитров Лифт“. Преди стартирането на настоящата учебна година гимназията кандидатства за реализиране на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, с бенефициент Министерството на образованието и науката.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и оказва безвъзмездна финансова помощ на паралелки за професионална подготовка на ученици в дуална система на обучение. За подпомагане на обучението на учениците в гимназията предстои монтирането на хидравличен асансьор за три спирки и симулационна кабина.

„Изграждането на модерен хидравличен асансьор в сградата на училището, ще спомогне на учениците да усвоят практическите си умения по експлоатацията на тази техника. Чрез провеждането на упражнения на симулационната кабина, която ще бъде в действителен размер, ще подготвяме учениците за по- бързото им приспособяване в реална работна среда. Чрез обновяването на материално- техническата база в гимназията се стремим да предизвикаме интерес сред учениците, за да може в бъдеще много от тях да се насочат към професията Асансьорен техник“, сподели инж. Недка Шопова.

Със средства от проекта всички ученици получиха работно и предпазно облекло. През месец март започна посещения на учениците в базовите фирми. Първата група ученици, които проведоха по един ден производствена практика са: Аркади Бонев, Веселин Тодоров, Виктор Петров, Мирослав Стоянов, Никола Николов. Учениците с интерес наблюдаваха пускането и изпитването на новоизграждащите се асансьори на подлези в комплекс „Славейков“. Предстои „пробно стажуване“ и от останалите ученици.

 

За повече информация https://dual.mon.bg/