Представяне

Анкета: https://survey.bg/preview/ykAypuhI4s 


 

Представяне на проекта на 16 октомври 2018 г. от 13:50 ч. Място: учителска стая на ПГЕЕ "К.Фотинов".