Прием 2017/2018 учебна година

Прием след VII клас

 • Компютърна техника и технологии
 • Програмно осигуряване
 • Приложно програмиране -  нов прием, паралелка с интензивно изучаване на английски език
 • Медицинска техника - нов прием

Балообразуване

 1. удвоената оценка от изпита по математика;
 2. удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. оценките по български език и литература и физика от свидетелството за завършен VII клас.


Прием след VIII клас

 • Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

Балообразуване

 1. оценката по математика от свидетелството за завършен VIII клас;
 2. оценката по физика от свидетелството за завършен VIII клас;
 3. утроената оценка по български език и литература от свидетелството за завършен VIII клас.