Прием 2018/2019 учебна година

Прием за ученици след VII клас:

  • Компютърна техника и технологии 
  • Програмно осигуряване 
  • Приложно програмиране
  • Медицинска техника
  • Електрически инсталации

Балообразуване:

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и физика от свидетелството за завършено основно образование.


График на дейностите:

1. Записване на приетите ученици на първи етап от 4 юли до 6 юли 2018 г.

2. Подаване на заявления за участие във II - ро класиране от 4 юли до 6 юли 2018 г.

3. Обявяване списъците с приетите на второ класиране - 12 юли 2018 г.

4. Записване на ученици на втори етап на класиране от 13 до 17 юли 2018 г.

Работно време: 08:00 до 18:00 часа, Кабинет № 5 партер.