Прием 2018/2019 учебна година

Прием за ученици след VII клас:

  • Компютърна техника и технологии 
  • Програмно осигуряване 
  • Приложно програмиране
  • Медицинска техника
  • Електрически инсталации

Балообразуване:

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Удвоената оценка от изпита по БЕЛ;

- Оценките по БЕЛ и физика от свидетелството за завършено основно образование.


Заявление за участие в четвърто класиране: 10.08.2018 г.