Прием 2020-2021 учебна година


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО 4 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

Във връзка с увеличения план-прием на ученици, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ обявява прием на документи, за 4 етап на класиране в следните специалности:

 1. Приложно програмиране
 2. Програмно осигуряване
 3. Компютърна техника и технологии
 4. Кинотехника, аудио- и видеосистеми
 5. Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника- дуална система
 6. Телекомуникационни системи

Заявяването на Вашето желание за кандидатстване можете да направите по един от следните начини:

 1. В ПГЕЕ „К.Фотинов“- чрез попълване на Заявление (на хартиен носител) и предоставяне на оригинали на следните документи (само за сравняване на данните):
 • Свидетелство за завършено основно образование;
 • Медицинско свидетелство (задължително с нормално цветоусещане);
 • Служебна бележа с резултатите от Националното външно оценяване по Български език и литература и Математика.

Оригиналите на тези документи се приемат само при записване на учениците

 1. Кандидатстване с онлайн- формуляр (заявление) и прикачване на снимки на горепосочените документи. Този метод ще Ви спести време и усилия за физическо присъствие при кандидатстването, но ще Ви лиши от удоволствието да разгледате нашето училище и да добиете реална представа за качеството на материално-техническата база.

Достъп до онлайн-формуляра може да осъществите от този линк: https://forms.gle/tL3kTN8hEWfL2boh9

 1. Заявления могат да подават само ученици, които не са записани в други учебни заведения.
 2. ИМАТЕ ПРАВО НА ПОПЪЛВАНЕ НА САМО ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ, В КОЕТО МОЖЕТЕ ДА ПОСОЧИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. ПОРАДИ ТОВА, ТРЯБВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СТЕ ПОДГОТВИЛИ СНИМКИ ИЛИ СКАНИРАНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВИД УДОБЕН ЗА ПРИКАЧВАНЕ (*.PDF, *.JPEG, *.PNG)
 3. Входящ номер от регистрирането на онлайн-заявлението ще получите на посочената от Вас електронна поща в онлайн-формуляра.
 4. Подаването на заявление в училището можете да осъществите в периода:

04.08.2020от 8:30- 16:00 в каб. 115

05.08.2020от 8:30- 16:00 в каб 115

Онлайн- до 17 часа на 05.08.2020г.

 1. Резултатите от класирането могат бъдат проверени в специализирания сайт по приема на гимназията https://fotinov.pgeeburgas.org/ , както и на телефон 056 817696 на 06.08.2020г.
 2. Записването в ПГЕЕ „К.Фотинов“ ще се осъществява в дните:

06.08.2020от 8:30- 16:00 в каб.115

07.08.2020от 8:30- 16:00 в каб 115

Пожелаваме Ви успех и щастливо лято!