Проект Сократ, подпрограма Коменски

От 01.09.2004г. ПГЕЕ “К. Фотинов” работи по проект Сократ, подпрограма Коменски1 към Европейския Съюз, като училище-партньор на Германия и Финландия.

Темата на проекта е: Създаване на мултикултурна интернет платформа – за обучение по информационни технологии (EMIPIT).

С участието ни в проекта се постигна следното: изграждане на партньорски взаимоотношения с училища от други страни; интернационализиране на обучението по ИТ; обмен на познания за възможностите за по-ефективна училищна организация. Участниците в проекта станаха по-отворени, по-заинтересовани към култури, страни и народи; към създаване и поддържане на контакти между ученици – учители - предприятия, а чрез това и европейското измерение на учебната работа по време на проекта. Проектът предизвика стремеж да се подготвят инфраструктурата, технологиите и обзавеждането на училищата за обединена Европа. Това означава образование, което по най-добър начин подпомага подготовката на ученици и млади работници за европейския трудов пазар.

Трите партньора изградиха самостоятелно пространство, съдържащо най - важната и най - интересна информация в областта на икономиката, културата, обществото на съответната страна и регион, предназначена за националните и международни посетители на уеб страницата.

ПГЕЕ създаде следните приложения:

1. Уеб сайт на България, Бургас и училището.

2. Създаване на база от данни ("job - offers")за предлагане на фирми, търсещи специалисти в областите на нашата гимназия.Проектът приключи успешно своята работа през учебната 2004/2005 г. с посещение на наши ученици в Ашафенбург, Германия и посещение на немски и финландски ученици в Бургас.

Презентация за проекта