Резултати от класиране на учениците

Публикуван е списъкът с резултатите на кандидатите по проекта.

Моля всички класирани и резервите да се явят на 19.11.2010 г. в кабинет № 5 в 13,15 часа.

Честито на класираните и успех!
Списък с резултатите