Родителска среща


Родителска среща за новоприетите ученици в гимназията 12.09.2019 от 18 часа.