Родителски срещи


Родителски срещи:

На 20.02.2019 за VIII, X и XI класове;

На 21.02.2019 за IX и XII класове.

Начало на родителските срещи 18:00 часа.