Родителски срещи


Родителски срещи за всички класове ще се проведат на 27.11.2019 г. 

Начало 18:00 часа.