Родителски срещи


Родителски срещи ще се проведат на:

16 октомври 2019 за IX и XI клас.

17 октомври 2019 за X и XII клас.

Начало 18:00 часа.