Родителски срещи


Родителски срещи за VIII и IX класове ще се проведат на 26.02.2020 г.

За X, XI и XII класове ще се проведат на 27.02.2020 г.

Начало 18:00 часа.