Спорт

Трето място волейбол.

Плажен футбол 2-ро място.

Плажен войлебол 1-во място.

Общинско първенство по Хандбал, Възрастова група 10 – 12 клас – трето място юноши.

Снимки от състезание по волейбол 2018. Отборът на гимназията е на второ място.