Среща на поетеси


Среща с любимите поетеси Венда Райкова и Яна Вълчева на 11 юни 2019 (вторник) от 13:50 ч в учителската стая на гимназията.