Стъпка по стъпка, код след код - успешен дизайн

Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани, сектор „Професионално образование и обучение“.

Проект “Стъпка по стъпка, код след код – успешен дизайн“ №: 2016-1-BG01-KA102-023030

Представяне на проекта ще се проведе на 12 октомври 2016 г. от 18 часа в учителската стая на ПГЕЕ "К.Фотинов".

 

 

 

Подаване заявление за кандидатстване - на електронната поща на гимназията: pgeeburgas@gmail.com. Срок до 31 октомври 2016 г.