Състезания

Уважаеми ученици, тук може да се запознавате с предстоящи конкурси и състезания от всички области.

Създаване на софтуерни приложения за околната среда на град Бургас


Национална покана за състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства "Аз мога - тук и сега". При проявен интерес се обърнете към учител по информатика и ИТ.


Трета областна олимпиада по информатика - креативност и иновативно мислене по пътя към успеха!

25 март в БСУ от 9,30 ч.