Телекомуникационни системи

Днес е немислимо да си представим света без комуникации. Ние не се развиваме след, а едновременно с технологиите.

Нашите възпитаници днес са едни от доказаните специалисти- мрежовици, системни администратори, доставчици на комуникационни услуги, кабелни и мобилни оператори.

Ние сме пълноценно допълнение към всяка техническа специалност, защото имаме компетенциите и на специалисти по автоматика и контролно-измервателна техника.

Имаме познания и разбиране за невидимите и опасни процеси в мощните електромагнитни полета, което ни прави различни и търсени специалисти.

Инженерният състав, работещ в гимназията, винаги намира точният канал за комуникация със своите възпитаници, партньори и съперници на състезателните форуми. Изградили сме над 25- годишна история, в която имаме достатъчно победи в състезания и международни конференции, за да ни превърнат в уверени в себе си специалисти.

Специализираните ни лаборатории и кабинети са оборудвани с технологии за работа от нискочестотните до свръх-високочестотните съоръжения. Непрекъснато актуализираме и познанията си, и материално-техническата си база.

Нашите партньори- работодателите с радост ни приемат на стажове и работа, защото сме уникални с професионалния си избор и нямаме еквивалент.

Имаме отлични езикови познания, което прави изборът ни на локация на всяка точка от планетата- наш дом.

Можем и продължаваме образованието си във висши учебни заведения от всякакъв профил, защото подготовката ни е отлична във всеки аспект.

Специалността "Телекомуникационни системи" е привлекателна, перспективна и дава големи възможности за развитие и професионална реализация. Изучаваните предмети по време на курса на обучение дават възможност на младите и амбициозни хора да са в такт с бързо променящите се електронни  цифрови и мобилни технологии.

По време на обучението си в ПГЕЕ "К. Фотинов" към тях се отправя предизвикателството да усвоят съвременни системи и устройства, както и да придобият практически умения в тази област. Учениците, обучаващи се в тази специалност след курса на обучение имат система от знания и умения, които ще допринесат за бъдещата им реализация като професионалисти: реализират различни електронни схеми, изготвят техническа документация, сравняват предимствата и недостатъците на електронни устройства, диагностицират.

Обучението на учениците по професията компютърна техника и технологии включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка и задължителната чуждоезикова подготовка. Съгласно националната и европейската квалификационна рамка, обучението се осъществява по рамкова програма В4, т.е. с разширено изучаване на чужд език.

Пълния срок на обучение е 5 години.

Завършилите получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за III квалификационна степен след полагане на изпити по теория и практика на специалността.

Преподавателите и учениците от специалност телекомуникационни системи са мотивирани да има качествено и съвременно образование.