Усвояване на европейски опит в областта на ВЕИ

Заглавие на проекта: Усвояване на европейския опит в областта на възобновяемите енергийни източници.

N 2010-1-BG1-LEO03-03368

Проектът се финансира от подпрограма Леонардо да Винчи към програмата Учене през целия живот. Бенифициенти по този проект бяха 10 учители от ПГЕЕ, които се обучаваха в Германия в областта на възобновяемите енергийни източници.

Проектът приключи успешно.

Презентация