Учебни планове

 

Учебни планове дванадесети клас

 Компютърна техника и технологии
Телекомуникационни системи
Електрически машини и апарати
Радиотехника и телевизия
Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника
Електрообзавеждане на производството

         

 Учебни планове единадесети клас

Компютърна техника и технологии
Телекомуникационни системи
Електрически машини и апарати
Радиотехника и телевизия
Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника
Електродомакинска техника


 Учебни планове десети клас

 Компютърна техника и технологии
Телекомуникационни системи
Електрически машини и апарат
Радиотехника и телевизия
 Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника
Електродомакинска техника

 
   

 

Учебни планове девети клас

Компютърна техника и технологии
Телекомуникационни системи
Електрически машини и апарати