Училищен вестник

Училищен вестник ПГЕЕ - брой 12, 2021 година

Приятели,

Заедно с пролетта при вас идва вестник „Дарба“, за да ви зареди приятни емоции и добро настроение. Той e такъв, какъвто сме ние-преминали през изпитания, но по-добри и по-силни! На неговите страници ще откриете фрагменти от мозайката на изминалото време и ще осъзнаете, че нищо не е било напразно, че ученето си заслужава, че трудът си заслужава, че животът си заслужава!

Редакционният екип на вестик „Дарба“ ви пожелава здрав, активен и пълноценен училищен живот, толкова награди, успехи и изяви, че да се наложи издаването на извънреден брой!

Вестник "Дарба" - брой 12, 2021


Училищен вестник ПГЕЕ - брой 11, 2019 година

Скъпи приятели, уважаеми ученици и родители,

на вашето внимание е брой 11 на училищен вестник "Дарба"! Над вестника работиха ученици от X, XI и XII клас, с подкрепата на г-жа Руска Караджова и г-жа Евелина Ганчева. Вестника е посветен на 140 години училище "Константин Фотинов"и създаден с много любов!

Вестник Дабра брой 11

 


 

Училищен вестник ПГЕЕ - брой 10 2018 година

Скъпи приятели,

представяме ви най-новия брой на нашия любим училищен вестник "Дарба"! В него ще откриете фрагменти от ярката мозайка на живота в ПГЕЕ "Константин Фотинов". Надяваме се, че тези създадени с любов страници ще бъдат предизвикателство за вашата любознателност. За да изживеете това прекрасно приключение, бъдете един от нас!

Вестник Дабра брой 10


Училищен вестник ПГЕЕ - брой 9 2015 година

Вестник "Дарба" е издание на ученици и учители от професионалната гимназия. През годините той се утвърди като част от информационното ежедневие на гимназията, поле за изява на професионалисти и шанс за проява на млади таланти. Вестник "Дабра" е издание, което обобщава всички значими събиния през годината, информира за нови възможности и изразява духа на гимназията.

Вестник Дарба 2015


Училищен вестник ПГЕЕ - брой 8 2014 година

Излезе новият брой на училищния вестник "Дарба". В него ще откриете информация за най - интересните събития от изминалата учебна година, ще се запознаете с творчеството на наши съученици. Прочетете го и ще разберете защо е чудесно да бъдеш един от нас - възпитаниците на ПГЕЕ "К.Фотинов"!

Вестник Дабра брой 8


Училищен вестник ПГЕЕ - брой 7 2013 година

Добре дошли на нашето пътешествие в света на Фотиновата гимназия! Ние, екипът на вестник „Дарба“, ще ви я покажем през нашия поглед –любими кътчета, интересни лица, вълнуващи събития... Ще хвърлим любопитен поглед в миналото, ще проследим европейските измерения на настоящето и може би надзърнем в бъдещето...

Вестник Дарба - брой 7

Училищен вестник ПГЕЕ - брой 6 2012 година

Брой 6 на вестник Дарба е съпътстван с честване на 133 години от създаване на училище "Константин Фотинов" и 45 години професионално образование.

Вестник Дарба Брой 6


Училищен вестник ПГЕЕ - брой 5 2011 година

В дълбоката сянка на рубриките

Отново вестник „Дарба” е  пред вас. Самотна  и звънтяща възбуда блести в очите на тези, които го списваха. Читателят ще потъне в дълбоката сянка на рубриките и ще  отнесе думите със себе си…Отново вестник „Дарба” е  пред вас. Много ученици и учители ще пристъпят бавно в душата ни със своите думи-слънца, а навън клоните на събуждащите се за пролетта дървета ще мятат въжетата и люлките до слънцето, което читателите  ще докоснат с  главите си…

Вестник „Дарба” е нашият вестник! Бъди снизходителен, читателю, към неизбежните слабости и грешки на  растежа. Речта на  всички автори е дъжда по раменете ни и ние вървим в дъжда  с удоволствие…

Вестник „Дарба” е нашият знак с приличен,  с неизбежен, възхитителен и весел  училищен живот и ритъм.

Ще успеем! Д-р Петър Петров

Брой 5 2011 година


Училищен вестник ПГЕЕ - брой 4 2010 година

Светлата феерия на думите

Отново е Първа пролет! В съзнанието ми заблестяват камбаните на радостта. Гласовете  на момчетата и момичетата пропълзяват по коридорите на гимназията ни. Трябва да намерим думи, за да проговори  пробудената земя…

Първа пролет е! По-тихо. Като звезда засиява новият брой на нашия електронен училищен вестник „Дарба”. Навярно ще откриеш светлата феерия на думите за българина, а няколко твои съученици ще пристъпят в душата ти със своите лъчисти мисли, люлката ще се мята от  училищния живот до хумора и сатирата, до кулинарното изкуство и магията на онова, което ни възвисява: хорът за патриотични песни…И още много съзвездия на радостта от труда на ученици и учители.

Въздухът се утаява във всеки ред на  вестника. Това е вестник на всички нас. Не бъди толкова критичен, уважаеми читателю, нека много да не се обвиняваме. Повярвайте в езика на сърцата на тези млади хора, които го списваха.

Първа пролет е! Да слушаме дъжда в тишината на прозорците на гимназията. И да се потопим сред страниците на вестника ни…

Д-р Петър Петров

Отвори брой 4


Училищен вестник ПГЕЕ - Брой 3 2009 година

Зелените кръгове на пролетта и надеждата

Често си мисля за добротата и красотата в нашето ежедневие. Мисля си, а в съзнанието ми заблестява лъчистото милосърдие на думите, които искам да изрека дни преди Първа пролет. Пролетта е онази магия, която ни кара да се усмихваме и да се освободим от жалките си навици само да оцеляваме. Пролетта е радост, която искаме да ви подарим, за да заблести в бисерната мида на сърцата Ви. Пролетта е дарбата да не позволяваш да ти клеясат лагерите на мисълта… За Първа пролет Ви подаряваме електронен вестник „Дарба”.

Това е твоят вестник, уважаеми читателю, твоята представа за света, който те радва и вдъхновява. Това е вестникът, който твоите съученици списваха с много обич и вдъхновение. Бъди снизходителен, читателю, към нашите грешки и споделени мисли. Това е вашият и нашият училищен вестник – на учениците, в чиито очи блестят зелените кръгове на пролетта и надеждата.

Задъхано прошепна думите: д-р Петър Петров.

Вестник Брой 3


Училищен вестник ПГЕЕ - Брой 2 2008 година

Прочети брой 2


Училищен Вестник ПГЕЕ - Брой 1 2007 година

Брой първи на училищния вестник е издаден по случай 128 годишнината от основаването на училище Константин Фотинов и 40 години професионално образование.

ВЕСТНИК ПГЕЕ - БРОЙ 1