Телекомуникационни системи

Телекомуникационни системи

Предприемачество
Електромонтажна практика
Лабораторна практика електрически измервания
Техническо чертане 
Икономика
                                                            Бизнес комуникации  
                                                            Аналогова схемотехника
                                                            Електротехника 
                                                            Лабораторна практика електронни измервания
                                                            Учебна практика по схемотехника 
                                                            Преносни линии
                                                            Потребителски устройства
                                                            Цифрова схемотехника