Електрообзавеждане на производството

Електрообзавеждане на производството

Учебна практика общометална
Предприемачество
Обработка на материалите
 Механика
                                                             Лабораторна практика електрически измервания
                                                             Икономика
                                                              Електроника
                                                             Електроенергетика
                                                             Електротехника
                                                             Електротехническо чертане
                                                             Електротехнически материали 
                                                             Бизнес комуникации 
                                                             Електромонтажна практика 
                                                             Монтаж и експлоатация
                                                             Осветителна техника
                                                             Лабораторна практика ЕМА 
                                                             Електрически машини и апарати
                                                             Електрически инсталации