Благодарствено писмо


Изказване на благодарност от г-жа Мария Бенчева, директор на Регионална библиотека "Пейо Яворов" Бургас на: Калин Крумов, Петър Димитров и Алекс Холасян. Учениците участваха като доброволци в библиотеката за периода 11 юли - 14 септември 2018 и изпълняваха поставените им задачи, проявяваха инициативност, любознателност, постоянство и умения за работа в екип.