Специалности

Програмно осигуряване
Програмиране на роботи
Приложно програмиране
Възобновяеми енергийни източници
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
Електрически инсталации
Компютърна техника и технологии
Телекомуникационни системи