Специалности

Програмно осигуряване
Автоматизация на непрекъснати производства
Електрообзавеждане на производството
Възобновяеми енергийни източници
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
Електрически машини и апарати
Компютърна техника и технологии
Телекомуникационни системи