Възобновяеми енергийни източници

През учебната 2009/2010 година за първи път в страната ще се осъществи прием след завършен седми клас по специалността ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.
Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази която се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и европейското законодателство. Това е една нова специалност отговаряща на потребностите на времето. Паралелката е с интензивно изучаване на английски език. През периода на обучение учениците ще се запознаят детайлно с устройството и начина на работа на възобновяемите енергийни източници, ще придобият знания свързани с монтажа, подръжката и ремонта им.

Млади новатори очакваме ви!
Изберете тази професия с бъдеще!