Електрически машини и апарати

Електрически машини и апарати
Предприемачество
Лабораторна практика ел.измервания 
Икономика 
Обработка на материалите 
Механика 
                                                              Електротехническо чертане
                                                             Електроника 
                                                             Електроенергетика 
                                                             Електротехнически материали
                                                             Електротехника 
                                                             Бизнес комуникации
                                                             Лабораторна практика по специалността
                                                             Електрозадвижване
                                                             Проектиране
                                                             Технология
                                                             Лабораторна практика ЕМА
                                                             Учебна практика по специалността 12 клас
                                                             Учебна практика по специалността 11 клас 
                                                             Електромонтажна практика
                                                             Диагностика
                                                             Електрически апарати
                                                             Специални електрически машини
                                                             Електрически машини
                                                             Електрически инсталации