Представяне на проекта

Проектът беше представен пред колектива на ПГЕЕ, пред ученици и родители. За целта бяха изготвени презентация и брошура.
 

Брошура
Презентация