Представяне на проекта пред учители и ученици

Проектът бе представен на педагогически съвет на колектива на гимназията и пред единадесетите класове. 
Виж презентацията за проекта.

 

Презентация