Мобилности

Първа мобилност: м.октомври 2011 г. - среща на координаторите в гр.Овиедо, Испания - разпределяне задачите на всяко училище и дейностите по проекта.
Втора мобилност: м.март 2012 г. гр.Лариса, Гърция - работа по въпросите на доброволеца. 
Трета мобилност - 11-12 октомври 2012 - Бургас, среща "Златна есен".
Четвъртата мобилност ще се проведе на 18 - 19 март 2013, която ще бъде заключителна за проекта. Кипър ще посетят екип от ученици и учители и ще финализират дейностите по проекта.
Последна мобилност по проекта - юни 2013 на която ще се отчете проекта.