Подготовка

Подготовка за участие в курса. Създаване на презентации и брошури.