Подготовка

Провеждане на тест по английски език - 17.11.2016 г.

Резултати от опреснителен курс по английски език - виж PDF файла.

Резултати от културната подготовка - виж PDF файла.