Презенации

Можете да се запознаете с живота и творчеството на Паулина Станчева в прикачените презентации.